Co-worker either really sound or totally false

Church to replace holy water with kombucha

Felix says

O'Malley denies regretting forgetting Arms Crisis actions

Funghi 'back from the brink'

RTE slams Angelus blast.... Pub conversation just like something out of Seinfeld... Guy still ashamed of failed e-mail chain-letter

An Teanga Marbh

Stickz-bitz: Regional Report

Quiz: Test your Bertie Bowl knowledge

 

Failte! An tseachtain seo, téimíd ar thóir an fáth nach bhfuilimid in ann focal amháin Ghaeilge a labhairt.

11 chúis nach bhfuil tú:

1. An chúís chéanna nach bhfuil tú in ann Laidin a labhairt.
2. An módh foshuiteach láithreach.
3. Focal amháin: Peig.
4. Focal eile: Foinse.
5. Duine amháin: Seán Bán Breathnach.
6. Duine eile: Micheál D Ó hUigín.
7. Fanann muinteorí seacht mbliana déag go dtí go n-insíonn siad duit go bhfuil focail firinscineach agus focail baininscineach sa teanga. Go dtí go bhfuil tú níos sine ná ocht mbliana déag d'aois, tá tú róóg chun an eolas seo a bheith agat.
8. Mar nuair a chlioseann na Gardaí d'ainm as Gaeilge, ceapann siad gur dúnmhairfóir as Serbia tú.
9. Na focail seo: "An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas, a mhúinteoir. Tá mé ag burstáil!"
10. Bhi tú i nGaillimh cheanna / uair amháin.
11. Ceapann tú gur rud maith é gur mharaigh na Sasanaigh an Ghaeilge 150 bliain ó shin.

Foclóir: ar thóir-in search of; Laidin-Latin; cúis-reason; an módh fosuiteach láithreach-twelve years of learning Irish and I still haven`t a clue; Peig- misery-harridan; firinscineach-masculine; baininscineach-feminine; dúnmhairfóir-murderer (see 'Sasanigh); eolas-knowledge; beith-be; bheith-beith, only with an 'h'; agat-with, by you - as in 'a bheith agat', meaning 'to have' (quite simple really); na Sasanigh-the (fuckun) Brits.

 

 

Home
    Back issues     Breaking news     Story archives     About